Crkva i kosturnica svetog petra nalazi se na vrhu kajmakčalana na planini nidže na granici Grčke i Makedonije, nekada na granici srbije i Grčke. Izgrađena je na najvišem vrhu čija je nadmorska visina 2521 metar.

U crkvi svetog petra se nalazi mermerna vazna u kojoj se nalazilo srce Arčibalda Rajsa a po njegovoj želji srce se nalazilo u vazni sve do 1941 godine kada su bugari razbili vaznu a srce je verovatno uništeno. Vazna i danas dan se nalazi u crkvi na istom mestu. naši članovi udruženja kajmakčalana svake godine posećuju kajmakčalan, nekada džipovima a nekada sa grčke strane se uspinjemo peške. Nekada se to dešava i dva puta godišnje. Naši članovi idu da čiste i održavaju srpska groblja naših peredaka iz prvog sveskog rata. Samo u bitolju i okolini po čukama i vrletima kajmakčalana se nalazi oko 28 srpskih grobalja. Neka od ovih grobalja održava naša država srbija a više od desetak grobalja održavaju članovi udružnjenja kajkakčalana i drugih udruženja. u neka groblja koja su nepristupačna nikada niko nije kročio unazad 70 godina izuzev lovci koji idu u lov da love divljač.

 

 

Udruženje kajmakčalan čiji je predsednik stanoje stojković je jedno među najaktivnijim udruženjima i najviše mladih članova koji svake godine borave u makedoniji i grčkoj čisteći i podižući srpska groblja i spomenike naših predaka koji su dali svoje živote po makedonskim gudurama oslobađajući svoju svetu zemlju srbiju i druge narode na balkanu.

Kratak odmor kod ove lepe biste članova Kajmakčalana pri ulasku u razgledanje muzeja Kolubarske bitke i kulturnih zbivanja našeg lepog Lazarevca.